Čtyři jeptišky jsou ve frontě na vstup do nebe

Čtyři jeptišky jsou ve frontě na vstup do nebe. Bůh se ptá první jeptišky, zda někdy zhřešila.

Ta odpoví: “No, viděla jsem nástroj.” Bůh jí tedy na oči nalije svěcenou vodu a nechá ji vstoupit.

Druhé jeptišky se zeptá na totéž a ona odpoví: “Držela jsem v ruce nástroj ,” a tak jí na ruce nalije svěcenou vodu a nechá ji vstoupit.

Pak čtvrtá jeptiška přeskočí třetí jeptišku v řadě a Bůh se jí zeptá, proč to udělala.

Čtvrtá jeptiška odpoví: “No, musím jí vypláchnout ústa, než si do ní sedne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *