Dítě se zeptalo svého otce

Dítě se zeptalo svého otce: “Jak se rodí lidé?”

Otec mu odpověděl: “Adam a Eva udělali děti, pak jejich děti dospěly a udělaly děti a tak dále.”

Dítě pak šlo za matkou, položilo jí stejnou otázku a ona mu odpověděla: “Byli jsme opice, pak jsme se vyvinuli a stali se takovými, jací jsme teď.”

Dítě se rozběhlo zpátky k otci a řeklo: “Lhal jsi mi!” Otec mu odpověděl: “Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.

Otec mu odpověděl: “Ne, tvoje maminka mluvila o své části rodiny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *