Dva studenti se hádali, když jejich

Dva studenti se hádali, když do třídy vstoupil jejich učitel.

Učitel se zeptal: “Proč se hádáte?”

Jeden z chlapců odpoví: “Našli jsme desetidolarovou bankovku a rozhodli jsme se, že ji dáme tomu, kdo řekne největší lež.”

“Měli byste se stydět,” řekl učitel,

“Když jsem byl ve vašem věku, ani jsem nevěděl, co je to lež.”

Chlapci dali deset dolarů učiteli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *