Jednou se žena nevrátila domů

Žena se jedné noci nevrátila domů.

Druhý den ráno řekla manželovi, že přespala u kamarádky.

Muž zavolal deseti nejlepším přátelům své ženy.

Žádná z nich o ničem nevěděla.

Jeden muž se jednu noc nevrátil domů.

Druhý den ráno řekl své ženě, že přespal u kamarádů.

Žena zavolala deseti nejlepším přátelům svého muže.

Osm z nich potvrdilo, že u nich přespal, a dva řekli, že tam stále je.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *