Malý Johnny byl zaneprázdněn spaním ve třídě.

Malý Johnny byl zaneprázdněn spaním ve třídě, když probíhala hodina.

Učitelka ho přistihla a zeptala se ho.

Učitelka: “Co se stalo? Proč spíš, když jsem učil? Vždyť neposloucháš!

Malý Johnny: Paní učitelko, váš hlas byl tak sladký, proto jsem usnul.

Učitelka: “Mluvil jsem potichu: Proč tedy ostatní nespí? Malý Johnny: Protože neposlouchají.

Učitelka: Protože neposlouchají: Dobře, když jsi řekl, že posloucháš, uveď mi 10 příkladů divokých zvířat!

Malý Johnny: Hahahahahaha, na tohle nemůžu odpovědět? Běžných deset příkladů divokých zvířat?, ta otázka je příliš laciná.

Učitelka: “Tohle je moc těžké: Prostě odpověz. Malý Johnny: Dobře! Deset příkladů divokých zvířat jsou 4 lvi, 3 kobry, 2 tygři a 1 gorila.

Učitelka omdlela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *