Najednou se dveře pomalu otevřely.

Najednou se , dveře pomalu otevřely a do místnosti se vplížil muž na čtyřech nohách.

Ústa měl plná kousků barevného plastu. V rukou držel podivné předměty.

Za sebou táhl kabely. Doktor byl kvůli návštěvě rád a vykřikl,

“A co to tu máme, malého hada? Pojďte ke strýčkovi doktorovi, můj hade…”

Muž zavrtěl hlavou. “Ach, promiňte, nevšiml jsem si vašich nohou. Ty jsi drak, že?” “Ano,” odpověděl. Muž znovu rozzlobeně zavrtěl hlavou.

“Promiňte… červ?” Návštěvník vyplivl plastové kousky.

“Táhni k čertu, ty idiote! Jsem správce systému a přišel jsem vám vyměnit kabel LAN!” “To je pravda,” řekl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *