Starý muž jde do kostela

Starý muž jde do kostela a zpovídá se:

Muž: “Otče, je mi 75 let. Jsem ženatý už 50 let. Celá ta léta jsem byl své ženě věrný, ale včera jsem se intimně stýkal s osmnáctiletou dívkou.”

Otec: “Kdy jste se naposledy zpovídal?” ptá se muž.

Muž: “Nikdy jsem se nezpovídal, jsem Žid.”

Otec: “Tak proč mi to všechno říkáte?”

Muž: “Říkám to všem!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *