Tři chlapci diskutovali

Tři chlapci diskutovali o oblíbených jídlech svých otců.

První chlapec řekl, že jeho otec rád jí hamburgery.

Druhý chlapec řekl, že jeho otec miluje KFC.

Třetí chlapec řekl, že jeho otec rád jí light.

Druzí dva chlapci se ptali, jak to jeho otec dělá.

Třetí chlapec odpověděl: “Každý večer slyším, jak můj táta říká mamince, aby zhasla světlo, aby ho mohl sníst”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *