Tři lékaři diskutují

Tři lékaři diskutují o tom, jaké typy pacientů preferují.

Doktor Watson říká: “Mám raději knihovníky. Všechny jejich orgány jsou seřazeny podle abecedy.”

Doktor Fitzpatrick říká: “Mám raději matematiky. Všechny jejich orgány jsou očíslované.”

Doktor Ahn říká: “Mám raději právníky. Jsou bezcharakterní, bez srdce, bez mozku, bez páteře a jejich hlavy a zadní části těla jsou zaměnitelné.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *