Tři starší muži a krásná mladá dívka

Ve vlakovém kupé cestovali tři starší muži a hezká mladá dívka.

Po nějaké době se všichni čtyři cestující dali do řeči.

Najednou mladá dívka řekla: “Když mi každý z vás, pánové, dá 1,00 dolar, ukážu vám své nohy.” “Cože?” zeptala se dívka.

Muži, okouzlení mladou dívkou, vytáhli každý z peněženky dolar a peníze jí předali.

Dívka si pak vyhrnula šaty ke kolenům a ukázala jim nohy.

Mladá dívka se na ně pak usmála a řekla: “Když mi každý z vás, pánové, dá 10 dolarů, ukážu vám svá stehna.” “To je pravda,” odpověděla dívka.

Muži se na sebe podívali a přikývli.

Pak každý z nich vytáhl z peněženky desetidolarovou bankovku a předal jí peníze.

Dívka si vyhrnula šaty až ke stehnům a nechala je, aby si je pořádně prohlédli.

Jak rozhovor pokračoval, mladá dívka řekla: “Když mi každý z vás, pánové, dá sto dolarů, ukážu vám, kde jsem byla operována kvůli zánětu slepého střeva.” A pak se rozloučila.

Všichni tři se na sebe podívali a přikývli.

Poté vytáhli každý ze své peněženky 100 dolarů a peníze jí předali.

Mladá dívka se pak otočila k oknu, ukázala ven na budovu, kolem které procházeli, a řekla,
“Podívejte se na tu budovu tam venku.

To je nemocnice, kde jsem si to nechala udělat!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *