Učitel se zeptal Malého Johnnyho, jestli umí říct větu.

Učitelka: “Malý Johnny, můžeš říct větu, kterou použiješ se sprostými slovy?”.

Malý Johnny: “Včera jsem měl ve škole zpoždění, tak jsem musel běžet, abych dorazil včas.”

Učitelka: “Ve své větě jsi nepoužil žádné sprosté slovo.”

Malý Johnny: “No, když jsem běžel, tak jsem si mnohokrát prdnul!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *