V hospodě se bavili tři chlapi.

V hospodě se bavili tři chlapi. Dva z nich se baví o tom, jak moc mají své ženy pod kontrolou, zatímco třetí mlčí.

Po chvíli se jeden z prvních dvou obrátí na třetího a říká: “A co ty, jakou máš kontrolu nad svou ženou?” “Ano,” odpoví třetí.

Třetí chlapík říká: “Já ti to řeknu. Zrovna nedávno za mnou přišla moje žena po kolenou.” “A co?” zeptá se třetí.

První dva chlapi byli ohromeni. “Páni, co se tedy stalo?” zeptali se.

Třetí muž si zdravě lokl piva, povzdechl si a pronesl,

“Řekla: ‘Vylez zpod postele a bojuj jako chlap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *