V kanceláři právníka seděl pár.

Manželé seděli v kanceláři právníka a pracovali na své závěti.

Právník jim řekl, že by měli probrat otázky konce života, jak chtějí, aby se s nimi zacházelo.

Muž se obrátí na svou ženu a řekne: “Prosím, slib mi, že pokud budu někdy odkázán pouze na přístroje a tekutiny v lahvích, které mě udržují při životě, okamžitě zakročíš a ukončíš to.”

Manželka odpověděla: “Samozřejmě, drahý!” A tak dokončili závěť, podepsali ji a odešli domů.

Když přišli domů, manželka šla do obývacího pokoje, odpojila televizi a vzala manželovo pivo a vylila ho do odpadu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *