Zazvonil zvonek, aby škola začala, a John šel.

Zazvonil zvonek, aby škola začala, a John přišel pozdě. Pan Clark se zeptal: “Johne, proč jdeš pozdě?”

John odpověděl: “Byl jsem na Cherry Hill.” Pak se posadil.

O deset minut později přišel pozdě Nathan a pan Clark zopakoval: “Proč jdeš pozdě?” Nathan se zeptal: “Proč jsi přišel pozdě?” Nathan odpověděl: “Ne.

Nathan odpověděl: “Byl jsem na vrcholu Cherry Hill.” O pět minut později přišel pozdě Kevin a pan Clark se ho zeptal: “Kevine, kde jsi byl?”

Kevin odpověděl: “Byl jsem na Cherry Hill.” O deset minut později vešla do třídy dívka a pan Clark se zeptal: “Ahoj, jak se jmenuješ?” “Ano,” odpověděla dívka. Dívka odpověděla: “Cherry Hill.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *